GULVAVRETTING FOR ALLE FORMÅL

Vi avretter alt av gulv Industrigulv , bolig gulv, våtrom og trinnlyddempede gulv. Massen blir pumpet inn ferdig blandet med rett vannmengde av en av våre spesialbygde pumpebiler, de er utstyrt med silo for den ferdigblandede sparkelmassen og blir tilsatt vann på byggeplassen slik at vi ikke bruker mer masse enn nødvendig på hver jobb , etter avsluttet pumping får man en utskrift på forbruk av masse, vi kan pumpe ca 200 meter bortover og 60-80 meter høyt opptil 25 tonn i timen med den største bilen vår. Det er strømagregater på bilene, vi trenger kun tilgang på vann og parkering.

VI BYGGER OPP OG LEVERER ALLE TYPER LØSNINGER!

Avretting av gulv

Vi avretter betonggulv og hulldekker/lecadekker denne typen sparkling av gulv er det som er mest vanlig og i hovedsak det vi utfører mest, vi legger ca 25-30 000 kvm i året av denne type gulv , vi legger ca 2500 tonn med vanlig sparkelmasse pr år på disse underlagene , vi bruker i hovedsak Heydi proplan på disse jobbene , vi benytter oss og av masse fra andre leverandører slik som Combimix , Weber, og Rescon mapei der dette er mest fornuftig eller at det er et ønske fra våre kunder.

Oppbygning av gulv

For oppbygning av gulv der det er store høydeforskjeller og vekten er et tema så kan vi bygge opp med isoporbetong eller skumbetong eller en kombinasjon av dette egenvekten her er ca 300 kg pr kubikk , Disse produktene kan benyttes der det tidligere var vanlig og lekte opp og legge rør og kabler med spongulv over , med vår løsning så er det innebygd i sementmassen og det blir ikke knirk og heller ikke kan det komme inn mus og andre skadedyr , det er og brannsikkert og trinnlydempende , det blir ofte benyttet ved rehabilitering av loftsleiligheter.
Der det er ønskelig så kan vi og bygge opp med vanlig isopor eller løsleca /glasopor før oppfylling med avrettningsmasse.¨

Bruksområder for skumbetong

Skumbetong kan brukes der det er behov for en lett og isolerende masse , både ute og inne, den blandes og pumpes inn av en pumpebil , massen er isolerende og stabil og egner seg godt for overdekning av el rør og tekniske installasjoner

Ute

  • Oppfylling av hulrom
  • Teleisolerende ved anlegging av veier og gangveier
  • Isolerende og stabiliserende fyllmasse i rørgrøfter og Fjernvarmegrøfter
  • Injiseres og fylles opp bak tunnellelementer
  • Igjenfylling av gamle tanker og rør

Inne

  • Oppfylling og retting av gulv på loft før flytesparkling
  • Oppfylling av gamle kjellergulv/lagerlokaler og lign. før legging av vannvarmerør / varmekabler og avrettningsmasse.
  • Som alternativ til Granab/gia, Nivell floor og Datagulv , alt av rør og kabler kan legges i massen , den knirker ikke etter noen år, mus og andre skadedyr kommer ikke til i bygget
  • Markisolering under bunnplater till villaer og industribygg
  • Oppfylling av gamle parkeringsdekker før avretting

Trinnlydgulv og vannvarmegulv

For oppbygning av trinnlydgulv og vannvarmegulv så leverer vi trinnlydplater med kantbånd som bygger 1 cm 2.5 cm og 3.5cm disse er egnet for festing av vannvarmerør med et spesielt krampesystem ”Datablad Brugmann” og deretter legges 4.5cm med en sparkelmasse som er egnet til formålet, vi anbefaler Knauf AE-20 ”datablad” som er en naturgipsbasert /anhydrit masse som har bedre varmeledningsevne og ikke sprekker og reiser seg i kantene slik noen sementbaserte masser gjør.
Der det skal legges et designgulv eller det skal legges bad samtidig med resten av gulvene i prosjektet kan vi benytte sementbaserte masser.

Rehabilitering av gulv

For rehabilitering av gulv så støter man på mange utfordringer , det er ofte gamle gulvbelegg, porøs og dårlig betong med meget dårlig holdfasthet , tjærelim ullpapp og eggalin som skal fremstå som nytt etter avretting , på de fleste steder lar det seg ikke gjøre å frese bort eller blastre gulvet her har vi et godt og ofte det eneste alternativ til å løse dette , vi benytter oss av en gipsbasert sparkelmasse fra Schønox som heter ADE , den kan og benyttes med et spesielt glassfiberarmeringsnett som heter Renotex også dette fra Schønox.
Der det er større høydeforskjeller så kan vi bruke Knauf AE-20 til å bygge opp gulvet der det er størst avvik før en finavretting på toppen.

Industrigulv

På industrigulv og garasjegulv /lagergulv kan vi levere forskjellige typer sparkelmasser for forskjellige belastninger , det har blitt mer vanlig å avrette gulv i garasjer da de stort sett har blitt støpt og etterlatt uten noen form for etterbehandling , salt og fukt fra bilen samt frost gjør at betongen sakte men sikkert tæres bort , vi avretter her med en avrettningsmasse fra Heydi og legger deretter en epoxybehandling slik at gulvet varer i mange år i lager og industrilokaler så kan vi bruke en industrimasse som tåler meget store belastninger og deretter legge en epoxybehandling på toppen.

Designgulv

Her benyttes det en gjennomfarget sparkelmasse som skal ligge åpent kun behandlet med en voks eller olje , eller den kan behandles med en polyurethan lakk og klar epoxy
alt etter hva slags utseende man ønsker seg , det kan og benyttes industrimasser som ligger der og slites og blir mer slitt og får mer patina når årene går
Utfordringene med denne type gulv er at massene er levende og man ikke vet helt hvordan utseendet blir før gulvet er ferdig lagt , det er flere farger å velge i.

Fuktproblemer/radon

For gulv med fuktproblemer eller radongass benytter vi oss av et system fra platon, det består av en plate som blir lagt på det fuktige underlaget og som vi deretter støper et nytt selvbærende gulv oppå , det blir deretter koblet en vifte til systemet som suger ut den fuktige/radonholdige luften under platene og leder den ut av lokalene , dette er en meget gjennomprøvd og sikker løsning.

Røft og tøft. maxit Designgulv i showroom

– Gulvet står veldig flott. Og det er enda tøffere om 10 år.

Et Designgulv blir nemlig til etter hvert, fastslår arkitekt
Magnus Rynning-Tønnesen.

I et showroom i Oslo er det lagt Designgulv, internasjonalt den mest trendy gulvoverflaten. Utgangspunktet for maxit Designgulv er industrielle avrettingsmasser, som er raske å legge på store arealer. Slike avrettingsmasser gir alt fra en mørk grå nyanse med innslag av brunt og grønt, til lysere farger. Ved å tilføre pigmenter kan man påvirke massene til å bli grafittgrå eller helle mot lysere valører. Hvordan avrettingsmassen legges og etterbehandlingen av flaten, påvirker i stor grad utseendet. Fordi gulvet oppleves som flammet, virker det også levende på en helt annen måte enn f eks tradisjonell betong. Hvert gulv som legges, får sitt personlige uttrykk.

Passer utrolig bra

– Gulvet er røft og tøft og passer utrolig bra i dette gamle, ærverdige industrilokalet, som er omgjort til showroom,
forteller arkitekt Magnus Rynning-Tønnesen fra Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL. Utstillingslokalet på ca 400 m² ligger i Sagveien i Oslo, inntil Maridalselven, og benyttes av moteklærbedriften Fransa Company.

Fin finish med én gang

– Gulvet er lagt på tredekke som først ble sparklet, deretter påført avrettingsmassen. Toppfinishen er voks. I forhold til å legge fliser, er dette både rimeligere og enklere. Det spesielle med dette gulvet er at man får en fin finish med én gang, det er ferdig der og da, så fort det er lagt, sier Rynning-Tønnesen, og tilføyer at gulvet endrer karakter over tid.

– Overflaten blir til etter hvert. Slitemerker, riss osv er med på å gi gulvet liv og karakter.
Om 10 år regner jeg derfor med at gulvet er enda flottere. Det er ofte vanskelig å få til nye, moderne løsninger her til lands. Vi var derfor glade når det danske klesfirmaet som skulle etablere seg i Norge, ønsket et moderne gulv som dette. Gulvet står veldig flott, og vi regner med å bruke det i vårt neste prosjekt også, som er Gjøvik Tinghus, fastslår Magnus Rynning-Tønnesen.

Flytesparkling av dårlig underlag med gipsbasert masse